KIM JESTEŚMY

Jesteśmy lokalnym oddziałem Chrześcijańskiej Misji Społecznej Teen Challenge Polska- organizacji pożytku publicznego.

Swoje cele statutowe realizujemy poprzez współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami służby zdrowia, placówkami oświatowymi, organizacjami społecznymi, fundacjami, administracją państwową w dziedzinie profilaktyki, leczenia, rehabilitacji oraz readaptacji, organizacjami i Kościołami krajowymi, a także zagranicznymi, prowadzącymi podobną działalność.

Założycielem Misji był amerykański pastor David Wilkerson (1931-2011), który poświęcił się pracy z uzależnioną młodzieżą.

Wyznajemy wartości chrześcijańskie i to one pobudzają nas do praktycznej służby społeczeństwu. Nasza praca opiera się na wolontariacie. Środki na prowadzenie ośrodków pochodzą z ofiar darczyńców, Kościołów oraz 1% podatku dochodowego przekazywanego nam przez osoby fizyczne.

Z uwagi na  fakt, iż grupy organizowane przez Chrześcijańską Misję Społeczną Teen Challenge na terenie Pabianic mają charakter samopomocowego systemu wsparcia, INFORMUJEMY ŻE NIE WYSTAWIAMY ZAŚWIADCZEŃ, OPINII O UCZESTNIKACH GRUP RÓWNOZNACZNYCH Z OPINIOWANIEM W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIEŃ NA PODSTAWIE BADAŃ LEKARZA PSYCHIATRY, PSYCHOLOGA LUB SPECJALISTY PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ.

 

Dodaj komentarz