KIM JESTEŚMY

Jesteśmy lokalnym oddziałem Chrześcijańskiej Misji Społecznej Teen Challenge Polskaorganizacji pożytku publicznego.

Swoje cele statutowe realizujemy poprzez współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami służby zdrowia, placówkami oświatowymi, organizacjami społecznymi, fundacjami, administracją państwową w dziedzinie profilaktyki, leczenia, rehabilitacji oraz readaptacji, organizacjami i Kościołami krajowymi, a także zagranicznymi, prowadzącymi podobną działalność.

Założycielem Misji był amerykański pastor David Wilkerson (1931-2011), który poświęcił się pracy z uzależnioną młodzieżą.

Wyznajemy wartości chrześcijańskie i to one pobudzają nas do praktycznej służby społeczeństwu. Nasza praca opiera się na wolontariacie. Środki na prowadzenie ośrodków pochodzą z ofiar darczyńców, Kościołów oraz 1% podatku dochodowego przekazywanego nam przez osoby fizyczne.

Z uwagi na  fakt, iż grupy organizowane przez Chrześcijańską Misję Społeczną Teen Challenge na terenie Pabianic mają charakter samopomocowego systemu wsparcia, INFORMUJEMY ŻE NIE WYSTAWIAMY ZAŚWIADCZEŃ, OPINII O UCZESTNIKACH GRUP RÓWNOZNACZNYCH Z OPINIOWANIEM W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIEŃ NA PODSTAWIE BADAŃ LEKARZA PSYCHIATRY, PSYCHOLOGA LUB SPECJALISTY PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.